Tarieven

Kosten advocaat bij UWV procedure

De advocaten van UWV bezwaarburo hebben er bewust voor gekozen om niet met uurtarieven te werken.

Met uurtarieven weet u als klant namelijk nooit vooraf waar u aan toe bent en betaalt u als klant teveel wanneer een advocaat niet efficiënt werkt.

Vanwege onze verregaande expertise en specialisatie op het gebied van sociaal zekerheidsrecht, is het mogelijk om de proceskosten voor u zo laag mogelijk te houden. Hierdoor kunnen wij u één vast tarief voor elke procedure aanbieden.

Géén verborgen kosten of kosten derden, u krijgt één factuur voor de hele juridische procedure.

Uw advocaat schrijft alle juridische stukken en hij/zij gaat met u mee naar de (hoor)zitting(en), u krijgt bij ons minimaal dezelfde kwaliteit als bij advocaten die op basis van een uurtarief werken. Ons vast all-in tarief met ons hoog scoringspercentage, garandeert u dat onze advocaten alle werkzaamheden verrichten die nodig zijn om uw belangen in een procedure ten beste te behartigen.

Overzicht werkzaamheden all-in tarief:

Onderstaand ziet u een overzicht van onze werkzaamheden dit betreft inclusief:

 • Bestuderen beslissing UWV
 • Telefonisch consult cliënt
 • Opvragen dossier bij het UWV
 • Plannen hoorzitting met cliënt
 • Voorbespreking met cliënt
 • Opstellen concept bezwaarschrift
 • Telefonische bespreking concept cliënt
 • Voorbereiding hoorzitting
 • Voorbespreking hoorzitting
 • Bijstaan cliënt ter hoorzitting
 • Onderhandelingen met het UWV
 • Eventueel indiening nadere stukken
 • Bestudering beslissing op bezwaar
 • Bespreking beslissing op bezwaar met cliënt
 • Advies omtrent instellen beroep Rechtbank

Hoe gaan we te werk? (praktijkvoorbeeld)

Voorbeeld: u ontvangt een beslissing van het UWV tot stopzetting van uw uitkering;

vervolgens mailt u deze aan ons.

Onze aanpak:

 • Eén van onze advocaten bestudeert de beslissing van het UWV, waarna u wordt gebeld met een inschatting over uw proceskansen.
 • Indien u besluit met ons in zee te gaan, dan vraagt de advocaat uw dossier op bij het UWV en vraagt om een hoorzitting.
 • De advocaat bereid met u – en zonodig met medisch deskundigen – de hoorzitting voor en er wordt een gedegen bezwaarschrift tegen de beslissing van het UWV vóór de hoorzitting door uw advocaat ingediend.
 • U gaat samen met uw advocaat naar de hoorzitting en hij/zij zal uw (medische) standpunten aan de hand van de medische stukken en het bezwaarschrift bepleiten.
 • Zonodig zal er worden gevraagd om aanhouding voor verder onderzoek en rapportage indien dit in uw belang is. Dit alles voor het all-in tarief van EUR 1450 inclusief, zonder extra of verborgen kosten.

Waarom is dit zo voordelig?

Een gemiddelde (traditionele) advocaat rekent al snel een uurtarief van € 150,00 per uur, exclusief btw en 5% kantoorkosten. Vaak komen de reiskosten voor de hoorzitting daar nog bovenop. Met besprekingen, voorbereidingstijd, opstellen processtukken, bijwonen hoorzitting en reistijd, krijgt u voor een bezwaarprocedure al snel een rekening van € 2.500,00. Met de advocaten van UWV bezwaarburo bent u minimaal 50% goedkoper uit, waarbij u tenminste dezelfde juridische kwaliteit wordt geboden. Onze advocaten kunnen voor deze scherpe tarieven – minimaal – dezelfde hoge kwaliteit bieden vanwege hun jarenlange ervaring met procedures jegens het UWV. Hierdoor hebben zij een zeer hoog kennisniveau opgebouwd op het gebied van het sociaal zekerheidsrecht. Deze verregaande specialisatie van onze advocaten vertaalt zich voor u in aanzienlijke lagere tarieven voor kwalitatief hoogstaande juridische dienstverlening.

Kortom: u zou een ‘dief van uw eigen portemonnee zijn’ wanneer u ervoor kiest om het dubbele te betalen voor dezelfde werkzaamheden!

Neem direct contact met ons op »