« Veel kritiek op functioneren UWV

Gepubliceerd op 16-08-2021

'‘Is het UWV oké?’'

Is een vraag van de 50 plus partij uit Den Haag.

Het overgrote deel van de reacties van de huidige leden was duidelijk: nee! Ineffectief, nutteloos, ondeskundig & dictatoriaal... dat zijn enkele van de kwalificaties die mensen het UWV toedichten....

De vraag: ‘Is het UWV oké?’ was een aanleiding naar een motie van de 50 PLUS partij, waarin het UWV wordt gemaand, aangeleverde informatie van werkgevers bij het aanvragen van een ontslagvergunning beter te verifiëren.

“Het UWV toetst namelijk de ontslagaanvraag slechts marginaal & terughoudend en controleert de aangeleverde informatie van werkgever en werknemer in principe niet op juistheid.”, dat stelt Kamerlid Corrie van Brenk. Hierom worden mensen op onjuiste gronden ontslagen. Een discussie tijdens een vergadering moest daar verandering in brengen, maar minister Koolmees wendde zich echter van dit punt af, hij zei de constateringen te zwartgallig te vinden, volgens minister Koolmees levert het UWV goed werk.

Inefficiënt en nutteloos

Het overgrote deel van de mensen die reageerden is het oneens met Wouter Koolmees. ‘Het UWV is de meest inefficiënte organisatie die er bestaat’, ‘de administratie van UWV is niet op orde’, ‘het UWV geeft je het gevoel dat je niet deugt’ en ‘het UWV is nutteloos voor de mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt en nuttig voor partijen die snel van hun werknemers af willen komen’ zijn enkele van de kritische reacties.

Uitkering op tijd

Er zijn ook positieve ervaringen met het UWV: ‘de algemene processen zoals aanvraag en afhandeling verlopen prima’, ‘de uitkering komt op tijd’, ‘alle contacten zijn tot op heden prima gegaan’ en ‘dankzij het UWV heb ik veel geleerd over mijzelf’ zijn enkele uitspraken van mensen die het UWV oké vinden. “Mooi dat er ook positieve geluiden zijn over het UWV”, zegt Corrie van Brenk. “Fijn dat mensen blij zijn dat de uitkeringen tijdig worden verstrekt. Helaas is het merendeel van de reacties echter negatief. Met name het punt van leeftijdsdiscriminatie wordt genoemd; mensen lopen daar keihard tegenaan. Vooral een reactie als ‘ik ben 50 jaar en werk via een uitzendbureau voor het minimumloon’ snijdt door je ziel.”

Bron: https://50pluspartij.nl/

questionmark-01629068661.png