Procedure tegen het UWV door een advocaat voor een vast bedrag!

Waarom voor bezwaar of beroep tegen het UWV een advocaat van UWV Bezwaarburo inschakelen ?

 • Rechtsbijstand van een in het sociaalzekerheidsrecht gespecialiseerde advocaat.
 • Opstellen bezwaarschrift tegen het UWV naar aanleiding van beslissing van het UWV.
 • Indienen beroepschrift bij de Rechtbank, sector bestuursrecht naar aanleiding van een beslissing op bezwaar door het UWV.
 • Instellen hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep (CRvB) naar aanleiding van een uitspraak van de Rechtbank, sector bestuursrecht.
 • Gespecialiseerde advocaten in UWV zaken (hoog succespercentage).
 • Werkzaam in heel Nederland (onze advocaat gaat met u naar de zitting).
 • Bezwaarprocedure tegen het UWV voor € 975 all-in.
 • Een advocaat gaat met u mee naar hoorzittingen bij het UWV in het kader van bezwaar- en beroepsprocedures jegens het UWV.
 • Second opinion - medische argumentatie van arbeids(on)geschiktheid door een gerenommeerd medisch expertise onderzoeksbureau.
 • Scherpe tarieven, een vast all-in tarief, geen 'uurtje factuurtje'.
 • Betrokken telefonische helpdesk, persoonlijke advisering over uw kansen.
 • Goed bereikbaar (e-mail & telefoon), gratis en snel antwoord op vragen!
 • Samenwerking met medisch expertise centrum (uitgebreid onderzoeksrapport van uw medische klachten).
 • In de praktijk beproefde bezwaar- en beroepschriften (alle juridische weren van het UWV zijn bekend en worden weerlegd).

De beste advocaat voor de scherpste prijs! Gegarandeerd!

alt tag

De advocaten van het UWV Bezwaarburo houden zich hoofdzakelijk bezig met bezwaar- en beroepsprocedures jegens het UWV. Hierdoor kan er gebogen worden op één van de hoogste specialisatiegraden op het gebied van Sociaal zekerheidsrecht en met name op gebied van ZW, WGA, WIA, WAJONG en IVA procedures jegens het UWV, zowel bij het UWV zelf in haar bezwaarprocedure, maar ook in de beroepsprocedure bij de Rechtbank sector bestuursrecht en in hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep te Utrecht

Contact