« Wie bepaalt hoeveel procent arbeidsongeschikt ik ben voor de WIA?

Gepubliceerd op 16-08-2021

De arts en de arbeidsdeskundige van UWV bepalen uw mate van arbeidsongeschiktheid, dit gebeurt door een sociaal-medische beoordeling, u krijgt die beoordeling als u na 2 jaar ziekte niet of niet volledig aan het werk kunt.

UWV-arts beoordeelt uw arbeidsbeperkingen

U bespreekt uw lichamelijke of psychische problemen met de arts van UWV &  of uw problemen tijdelijk of blijvend zijn.

Arbeidsdeskundige bepaalt welk soort werk u aankunt

Als de UWV-arts heeft vastgesteld dat u arbeidsbeperkingen heeft, krijgt u een gesprek met de arbeidsdeskundige. De arbeidsdeskundige bepaalt welk soort werk u nog kunt doen ondanks uw beperkingen. En wat dat betekent voor uw mate van arbeidsongeschiktheid. Is die minstens 35%, dan heeft u mogelijk recht op een WIA-uitkering.

Mate van arbeidsongeschiktheid

Uw mate van arbeidsongeschiktheid wordt bepaald door het verschil tussen:

  1. Het loon dat u ondanks uw beperkingen nog kunt verdienen
  2. Het loon dat u verdiende voor u ziek werd
  3. Herkeuring WIA bij verandering mate van arbeidsongeschiktheid

Als uw gezondheid verbetert of verslechtert, kunt u een herbeoordeling krijgen voor de WIA. U kunt die ook zelf aanvragen, de uitslag van de herbeoordeling kan gevolgen hebben voor uw WIA-uitkering.

WIA-uitkering na sociaal-medische herbeoordeling

Na een herbeoordeling kunt u een andere (hogere of lagere) WIA-uitkering krijgen. Om een lagere uitkering aan te vullen, gaat u op zoek naar (meer) werk.

Einde WIA-uitkering

Uw WIA-uitkering heeft geen vaste einddatum. Uw WIA-uitkering kan om verschillende redenen eindigen. Bijvoorbeeld als u weer hersteld bent of als u de AOW-leeftijd bereikt.

Bron: de Rijskoverheid

Welkom-bij-het-UWV-Bezwaarbureau-1629069331.jpg