Page content

Privacyverklaring

Privacyverklaring UWV bezwaarburo

Dit is de privacyverklaring van de UWV bezwaarburo, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60975369, inzake de website uwvbezwaarburo.nl. UWV bezwaarburo is een handelsnaam van Sociaal Juridisch Online b.v. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door de UWV bezwaarburo door middel van het klantensysteem van de UWV bezwaarburo en de verwerkingen via onze website www.uwvbezwaarburo.nl en met betrekking tot het gebruik van cookies.

Het UWV bezwaarburo respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van het UWV bezwaarburo. U dient zich ervan bewust te zijn dat het UWV bezwaarburo niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten van het UWV bezwaarburo, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van het UWV bezwaarburo en gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren.

Uw persoonsgegevens kunnen ook door het UWV bezwaarburo worden gebruikt om u te informeren over UWV-bezwaarburo-producten en -diensten. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. U kunt het ontvangen van UWVbezwaarburo-mailings te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door het UWV bezwaarburo en bij het UWV bezwaarburo aangesloten advocaten. Deze advocaten houden zich aan hun wettelijke geheimhoudingsplicht. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan anderen zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en het UWV bezwaarburo.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen. Indien u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per email, dan kunt u zich te allen tijde afmelden middels de link onderaan de betreffende email.

Het UWV bezwaarburo bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van de Kamer van Koophandel. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.