Page content

WIA verzekering uwv

WIA verzekering uwv

Ooit van een wia verzekering uwv gehoord? Als zelfstandige bent u niet meer standaard verzekerd via het UWV voor arbeidsongeschiktheid, want dit dient u zelf te regelen. Gelukkig kan dit natuurlijk via de particuliere verzekeraars, maar wanneer u al een bepaalde gezondheidsklacht heeft, dan zal dit altijd uitgesloten worden van de dekking.

Wanneer u een eigen bedrijf start of u bent een meewerkend echtgenoot of partner, dan kunt u zich vrijwillig verzekeren via UWV. Indien u volledig als zelfstandige aan de slag gaat, zult u het voorafgaande jaar verplicht verzekerd zijn geweest voor ziekte- en arbeidsongeschiktheid.

Als u gedeeltelijk in loondienst werken of een deel van uw tijd een eigen bedrijf met de behoud van een WW-uitkering, dan geldt er een termijn van ten minste drie jaar met maximaal zestig dagen onderbreking.

BV als rechtsvorm

Als u directeur-grootaandeelhouder bent, dan adviseert het UWV u om geen vrijwillige ziektewetverzekering af te sluiten. Tijdens uw ziekte is de BV dan verplicht om uw loon door te betalen.

Als u net start en nog geen geld in de BV hebt zitten, dan zal het wel lastig om uzelf twee jaar lang uit te keren en kan het afsluiten van een vrijwillige Ziektewetverzekering toch verstandig zijn.

Daarnaast geldt de Ziektewetverzekering maar voor 2 jaar en is het verstandig om u ook na deze periode nog te verzekeren. Dit is mogelijk via een zogenoemde WIA-verzekering.

Het UWV onderscheidt dan ook twee verzekering en de eerste is een ziekte verzekering die uitkeert als u ziek bent. Hiervan is de maximale uitkeringsduur twee jaar. Wanneer u verzekerd wilt zijn van een langere uitkering, dan kent het UWV ook nog een wia verzekering uwv. Deze keert uit na twee jaar lang ziek zijn. De verzekeringen zijn een afgeleide van de algemene verzekeringen voor werknemers.

De vrijwillige verzekering

Dan is er ook nog de vrijwillige verzekering en het is een voortzetting van de ziektewet zoals deze ook voor mensen in loondienst geldt. De acceptatie is door het UWV verplicht met een maximum eindleeftijd van 65 jaar.

Het aanmelden voor deze verzekering moet binnen 13 weken, nadat de verplichte werknemersverzekering gestopt is uit een loondienstbetrekking of uitkeringssituatie. Indien u bent begonnen met een startersperiode van maximaal 26 weken, bent u voor die 26 weken nog verzekerd via het UWV.

    Comment Section

    0 reacties op “WIA verzekering uwv

    Plaats een reactie


    *