Page content

Werkgever wil geen transitievergoeding betalen


Werkgever wil geen transitievergoeding betalen


Als het initiatief van het ontslag van een werknemer bij de werkgever ligt, dan is deze verplicht om een transitievergoeding te betalen. Deze verplichting is alleen van toepassing als de werknemer langer dan twee jaar in dienst is bij de werkgever. Staat u op het punt om ontslagen te worden of bent u ontslagen en wil uw werkgever geen transitievergoeding betalen? Lees dan op deze pagina wat u kan doen.

Waarom een transitievergoeding?

Met de invoering van de Wet Werk & Zekerheid is het makkelijker geworden voor werkgevers om werknemers te ontslaan. Deze wet moest meer flexibiliteit op de arbeidsmarkt brengen en zorgen dat mensen makkelijker aan een (nieuw)baan kwamen. Om dit te realiseren is de ontslagvergoeding verdwenen en kwam de transitievergoeding in het leven.

De hoogte van de transitievergoeding
Uw werkgever wil geen transitievergoeding betalen, dit heeft waarschijnlijk alles te maken met de hoogte van deze vergoeding. Het ontslaan van mensen is voor werkgevers in Nederland niet goedkoop. Na twee jaar werken voor een werkgever heeft u namelijk bij ontslag recht op een transitievergoeding. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van verschillende factoren. U kunt de vergoeding op de volgende manier berekenen:

 • Per gewerkt jaar heeft u recht op 1/3 maandsalaris, bij een dienstverband tot 10 jaar.
 • Vanaf 10 werkzame jaren heeft u recht op een half maandsalaris voor ieder jaar boven de 10 werkzame jaren.
 • Het maximale bedrag van een transitievergoeding is € 79000 of een jaarsalaris als uw jaarinkomen hoger ligt dan deze € 79000 euro.

Werkgever weigert de transitievergoeding te betalen

Er zijn nog altijd werkgevers die weigeren de transitievergoeding te betalen. Als u dit overkomt is dat erg vervelend, u heeft tenslotte recht op dit geld. Het is belangrijk om na het ontslag meteen in actie te komen en de transitievergoeding op te eisen. Een werkgever is verplicht om de vergoeding binnen één maand na het beëindigen van het dienstverband aan u uit te betalen.

Als de werkgever de transitievergoeding niet binnen één maand heeft uitbetaald dan kunt u de stap naar de kantonrechter maken, binnen 3 maanden na het einde van het dienstverband moet u deze stap hebben gemaakt. Doet u dit niet binnen 3 maanden? Dan vervalt het recht op de transitievergoeding en hoeft uw werkgever deze niet meer aan u te betalen.

Heeft u een werkgever die weigert uw transitievergoeding te betalen? Bel ons direct op 085-3031256 of stuur ons een e-mail via info@uwvbezwaarburo.nl . Wij helpen u graag om uw transitievergoeding van uw werkgever te ontvangen.

  Comment Section

  0 reacties op “Werkgever wil geen transitievergoeding betalen


  Plaats een reactie


  *