Page content

Uitkering afgewezen

Jouw uitkering afgewezen? Wat nu? Je belt dan eerst UWVbezwaarburo.nl voor hulp. Wanneer je een schriftelijke afwijzing van de gemeente beschikt waarmee de aanvraag voor een bijstandsuitkering is afgewezen, dan kunnen wij je helpen. Het is echter wel noodzakelijk dat je de schriftelijke afwijzing van de gemeente bezit.

In dit besluit van de gemeente staat de reden waarom de aanvraag voor bijstand afgewezen is. Aan de hand van de reden van de afwijzing door de gemeente, kunnen onze specialisten vertellen welke actie er ondernomen moet worden om alsnog een bijstandsuitkering toegekend te kunnen krijgen.

Een bijstandsuitkering kan om verschillende redenen afgewezen zijn. Maar wanneer de motivering van het besluit van gemeente onjuist is, dan kunnen wij je helpen om de afwijzing aan te vechten. Dat kan door middel van het indienen van een bezwaarschrift tegen de gemeente.

Hoelang heb ik hiervoor?

Je hebt hier maar een beperkte tijd voor, namelijk zes weken te rekenen vanaf de dagtekening van het bijstandsbesluit. Daarom moet in het bezwaarschrift duidelijk vermeld worden waarom de redenen van de gemeente om je aanvraag voor bijstand af te wijzen, niet kloppen.

Wij helpen u om dit goed op papier te zetten, zodat de kans groot is dat uw bezwaar door de gemeente gegrond wordt verklaard en aan u alsnog met terugwerkende kracht een bijstandsuitkering wordt toegekend. U zit dan niet meer zonder inkomen.

    Comment Section

    0 reacties op “Uitkering afgewezen

    Plaats een reactie


    *