Page content

Uitkering afgewezen

Jouw uitkering afgewezen? Wat nu? Je belt dan eerst UWVbezwaarburo.nl voor hulp. Wanneer je een schriftelijke afwijzing van de gemeente beschikt waarmee de aanvraag voor een bijstandsuitkering is afgewezen, dan kunnen wij je helpen. Het is echter wel noodzakelijk dat je de schriftelijke afwijzing van de gemeente bezit.

In dit besluit van de gemeente staat de reden waarom de aanvraag voor bijstand afgewezen is. Aan de hand van de reden van de afwijzing door de gemeente, kunnen onze specialisten vertellen welke actie er ondernomen moet worden om alsnog een bijstandsuitkering toegekend te kunnen krijgen.

Een bijstandsuitkering kan om verschillende redenen afgewezen zijn. Maar wanneer de motivering van het besluit van gemeente onjuist is, dan kunnen wij je helpen om de afwijzing aan te vechten. Dat kan door middel van het indienen van een bezwaarschrift tegen de gemeente.

Hoelang heb ik hiervoor?

Je hebt hier maar een beperkte tijd voor, namelijk zes weken te rekenen vanaf de dagtekening van het bijstandsbesluit. Daarom moet in het bezwaarschrift duidelijk vermeld worden waarom de redenen van de gemeente om je aanvraag voor bijstand af te wijzen, niet kloppen.

Wij helpen u om dit goed op papier te zetten, zodat de kans groot is dat uw bezwaar door de gemeente gegrond wordt verklaard en aan u alsnog met terugwerkende kracht een bijstandsuitkering wordt toegekend. U zit dan niet meer zonder inkomen.

  Comment Section

  1 reactie op “Uitkering afgewezen


  Door Evert Roeleveld op 14 maart 2019

  Mijn ww is gestopt per 31 december 2018. Op 2 januari 2019 heb ik bijstand aangevraagd en ben afgewezen voor IOAW en WWB vanwege duur WW 3 maanden en daardoor geen IOAW. Ook geen WWB wegens teveel spaargeld en voor beide heb ik nu een schriftelijke afwijzing. Ik heb echter ook een eenmanszaak die ik heb ingeschreven bij de KvK toen ik nog een vast contract had. Mijn hulpvraag betreft bezwaar maken tegen de afwijzing. Ik kan aantonen dat is vrijgesteld studiekostenvergoeding heb ontvangen van de vorige werkgever. Ik heb ook dringend een deel van mijn spaargeld nodig voor behangen, witten, schilderen, gordijnen en vloerbedekking van mijn sociale huurwoning. Daarnaast heb ik de vraag, mag ik bedrijfsvermogen hebben en dit geld besteden aan b.v. website, computer, werkfiets enz? Mag ik een deel van mijn spaargeld pensioensparen? Graag wil ik u vragen om dit te bespreken. Mobiel 06 45117238

  Plaats een reactie


  *