Page content

Ontslag na loonsanctie

Ontslag na loonsanctie? De loonsanctie kan door het UWV opgelegd worden aan een werkgever op grond van de Wet WIA, wanneer er met de re-integratie van een werknemer geen bevredigend resultaat is behaald en de werkgever zonder deugdelijke grond te weinig re-integratie inspanningen heeft verricht.

Een loonsanctie houdt in dat een werkgever verplicht is om het loon van een werkgever maximaal 52 weken langer door te betalen. Dit is omdat de werkgever al in de eerste 104 weken van ziekte verplicht is om het loon van de werknemer door te betalen, zal door een loonsanctie de loondoorbetalingsperiode verlengd tot 156 weken.

Indien de werkgever de door het UWV vastgestelde tekorten binnen die 52 weken herstelt, dan eindigt de loonsanctie zes weken nadat het UWV dit herstel heeft vastgesteld.

Toetsing van de loonsanctie

Na de aanvraag van een uitkering op grond van de Wet WIA door de werknemer, zal het UWV het re-integratieverslag toetsen of het compleet is. Wanneer het verslag compleet is, volgt daarna een inhoudelijke toetsing van de re-integratie inspanningen.

De toetsing begint altijd met een beoordeling van het bereikte resultaat. Als het resultaat bevredigend is, zal er geen loonsanctie volgen. Een bevredigend resultaat is bereikt als de werknemer gekomen is tot een werkhervatting die min of meer aansluit bij de functionele mogelijkheden van de werknemer.

Indien hier geen sprake van is, dan is er ook sprake van een bevredigend resultaat wanneer de werknemer werkzaamheden verricht waarmee hij tenminste 65% van zijn loon van vóór de arbeidsongeschiktheid verdient. De werkzaamheden moeten altijd een structureel karakter hebben.

    Comment Section

    0 reacties op “Ontslag na loonsanctie

    Plaats een reactie


    *