Page content

Ontslag na betermelding

Ontslag na betermelding? Zowel zieke werknemers als een werkgever geven er tijdens de arbeidsongeschiktheid van een werknemer regelmatig de voorkeur aan om afscheid van elkaar te nemen. Al dan niet omdat er een re-integratieconflict ontstaan is.

Het is sinds 1 juli 2015 is lastiger voor een werkgever om een werknemer tijdens de eerste twee jaar ziekte te ontslaan. Tijdens de eerste twee jaar arbeidsongeschiktheid van een werknemer heb je als werkgever te maken met een opzegverbod tijdens ziekte.

Dit wil zeggen dat je tijdens deze periode de arbeidsovereenkomst niet op mag zeggen. Maar zowel de werknemer en werkgever kunnen de wens hebben om tijdens de eerste twee ziektejaren het dienstverband toch te beëindigen. Maar dit gaat niet zonder slag of stoot en is door de Wet werk en zekerheid niet makkelijk op geworden.

Opzegverbod

Je moet sinds 1 juli 2015 afhankelijk van de reden van ontslag de route van UWV of de route van de kantonrechter bewandelen, als je als werkgever afscheid wilt nemen van je werknemer.

Bij een ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen ben je verplicht om een ontslagaanvraag in te dienen bij het UWV. Je kunt hier niet mee naar de kantonrechter. Wanneer je een ontslagvergunning van het UWV krijgt, mag je hier geen gebruik van maken en kun je de arbeidsovereenkomst dus niet opzeggen.

    Comment Section

    0 reacties op “Ontslag na betermelding

    Plaats een reactie


    *