Page content

Nawerking ziektewet werkgever

Nawerking ziektewet werkgever

Nawerking ziektewet werkgever, nawerking ziektewet eigenrisicodrager of nawerking ziektewet zijn allemaal termen die niet erg bekend zijn. Want wat gebeurt er als een werknemer ziek wordt vlak nadat hij uit dienst gegaan is? Als een werknemer vertrekt, vrijwillig of wanneer hij ziek wordt, wie moet dan de uitkering van een zieke (ex-)werknemer betalen?

De eerste situatie is dat de werknemer vertrekt bij werkgever A om te beginnen bij werkgever B en de twee dienstverbanden sluiten op elkaar aan. Als de werknemer dan ziek wordt, zal werkgever B door moeten betalen en heeft werkgever A dus geen enkele verplichting meer tegenover de voormalige werknemer.

Andere situatie uitgelicht

De werknemer wordt bij werkgever A ontslagen wegens bedrijfseconomische redenen en vraagt een WW-uitkering aan bij het UWV. De ex-werknemer dient dan wel zo snel mogelijk een WW-uitkering aan te vragen. Als het UWV dit niet toekent is dat niet relevant, want het recht op de WW-uitkering ontstaat bij aanvraag van rechtswege als er sprake is van urenverlies, oftewel het dienstverband is beëindigd.

Een andere situatie is dat de werknemer vertrekt bij werkgever A om een andere reden. Dat kan dat de werknemer voor de kinderen wilt zorgen, een maand zich wil voorbereiden op de nieuwe baan of wordt ontslagen.

Als de werknemer stopt met werken op 31 januari en ziek wordt op 2 februari, dan is er in dit geval sprake van nawerking van de ziektewetverzekering van de voormalig werkgever. Wanneer de ex-werknemer binnen 4 weken na uitdiensttreding ziek wordt is hij of zij niet op een andere manier verzekerd voor de ziektewet.

Dan zal het UWV net doen alsof de werknemer nog in dienst was bij de werkgever en wordt het ziektegeld soms deels betaald uit de zogeheten werkhervattingskas. Deze kas wordt gevuld door de werkgevers van Nederland.

  Comment Section

  1 reactie op “Nawerking ziektewet werkgever


  Door Tessa Fuhring op 13 juli 2019

  Wat voor rechten bestaan er nog wanneer iemand ontslag heeft genomen, terwijl er sprake was van gedeeltelijk ziekte (50 %) en deze persoon in de verwachting was dat het tijdelijk zou zijn, maar blijkt na 6 weken opeens heel ernstig te zijn met als gevolg blijvende arbeidsongeschiktheid?

  Plaats een reactie


  *