Page content

Looninhouding door werkgever

Looninhouding door werkgever

Looninhouding door werkgever komt regelmatig voor, maar een inhouding is meestal niet zonder reden. Zo kan de werknemer bijvoorbeeld een boete hebben gekregen met gebruik van de bedrijfsauto of heeft vorige maand teveel salaris gekregen.

Maar wanneer mag er eigenlijk salaris ingehouden worden door de werkgever en wanneer mag dit niet? Hoe zit het precies met het verrekenen van de salaris en hoe zit het met boetes?

Teveel ontvangen salaris

Het kan voorkomen dat de werkgever een fout gemaakt heeft bij het betalen van de salaris en een werknemer te veel salaris heeft betaald. De werknemer is dan onverschuldigd betaald, maar mag de werkgever het dan verrekenen met de volgende salarisbetalingen?

Ja, dat mag zeker, maar het volledige loon mag niet ingehouden worden. Zo moet de werknemer zijn of haar minimale beslagvrije voet aan loon ontvangen. Vaak komt dit uit op 90% van de bijstandsnorm, waardoor er meestal toch nog flinke bedragen verrekend kunnen worden.

Schade(vergoeding) op salaris

De werkgever mag ook een zogenoemde schadevergoeding inhouden op het salaris, maar ook hier geldt een maximum voor. Hierbij zal ook de beslagvrije voet minimaal uitgekeerd moeten worden aan de werknemer.

Overigens is het over het algemeen niet mogelijk om schade op een werknemer te verhalen. Dat is (in beginsel) enkel mogelijk in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid.

Inhouding vanwege boete

Het gebeurt regelmatig dat de werkgever een boete inhoudt op het salaris. Wanneer het om een verkeersboete gaat, geldt in beginsel de regeling over de vorige alinea, omdat dit schade voor de werkgever betreft.

Zo gaat het dan ook om een boete die voortvloeit uit de arbeidsovereenkomst en dit kan ook verrekend worden. Ook in dat geval is de beslagvrije voet weer overeenkomstig van toepassing.

    Comment Section

    0 reacties op “Looninhouding door werkgever

    Plaats een reactie


    *