Page content

Klacht tegen bedrijfsarts

Klacht tegen bedrijfsarts

Heb je een klacht tegen bedrijfsarts? Als je een werknemer bent en je twijfelt aan de juistheid van het advies van een bedrijfsarts, dan kun je als werknemer om een second opinion van een andere bedrijfsarts bij een andere arbodienst aanvragen.

Wanneer je dus een klacht over bedrijfsarts hebt, kun je een second opinion aanvragen. De second opinion is gericht om de kwaliteit van de bedrijfsgezondheidszorg te verhogen en eigenlijk de werknemer meer zekerheid te geven over de onafhankelijkheid en juistheid van een advies.

Het is belangrijk om te weten dat bedrijfsartsen mee moeten werken aan een verzoek voor een second opinion, behalve als er zwaarwegende argumenten zijn om dit niet te doen.

Voor wie zijn de kosten van een second opinion?

De kosten voor een second opinion zijn voor de rekening van een werkgever. Een second opinion kan alleen door een werknemer aangevraagd worden en alleen een bedrijfsarts kan een opinion uitvoeren.

Zo is het oordeel van de UWV deskundigen bedoeld om het re-integratieproces vlot te trekken, als deze vastloopt tijdens de eerste twee ziektejaren. Dit oordeel kan zowel op verzoek van de werknemer als op verzoek van de werkgever zelf plaatsvinden.

Het oordeel wordt gegeven door een arbeidsdeskundige of verzekeringsarts. Maar alleen het UWV is bevoegd om een deskundigenoordeel te geven. En dit oordeel kan gegeven worden over;

 • het al dan niet bestaan van arbeidsongeschiktheid voor het eigen werk van de werknemer;
 • het nakomen van re-integratieverplichtingen door de werknemer;
 • het aanwezig zijn van passend werk bij de werkgever; en
 • het nakomen van de re-integratie inspanningen door de werkgever.

Klacht over bedrijfsarts? Schakel UWVbezwaarburo in!

Bent u het niet eens met het oordeel van het UWV of heeft u een klacht tegen bedrijfsarts? Dan is het mogelijk om hier iets aan te doen. Wij adviseren en helpen onze klanten hiermee en zorgen dat u snel weer op het juiste pad bent.

  Comment Section

  0 reacties op “Klacht tegen bedrijfsarts

  Plaats een reactie


  *