Page content

Inhouding of verrekening vakantiegeld door het UWV

Inhouding of verrekening vakantiegeld door het UWV

Vindt er een inhouding of verrekening van uw vakantiegeld door het UWV plaats en komt uw netto inkomen daardoor onder de wettelijke beslagvrije voet? Neem met ons contact op voor een berekening of het UWV ten onrechte uw vakantiegeld heeft verrekend of heeft ingehouden.

Iedereen in Nederland heeft recht op een netto inkomen van minimaal 90% van de bijstandsnorm. Indien het UWV geld op uw uitkering inhoudt, of een verrekening toepast voor een schuld aan het UWV, kan het zijn dat uw inkomen – over het hele jaar berekend – onder 90% van de bijstandsnorm komt te liggen.

In dat geval kan het zo zijn dat UWV uw vakantiegeld niet mag inhouden of verrekenen met een schuld, maar heeft u recht op uitbetaling van het vakantiegeld.

Het UWV zal echter niet uit zichzelf het vakantiegeld uitbetalen wanneer er verrekening met een schuld tegenover staat. Om uw vakantiegeld uitbetaald te krijgen, dient u zelf uw wettelijke beslagvrije voet (over het hele jaar genomen) te berekenen en dit te vergelijken met de netto betalingen volgens uw uitkeringsspecificatie van het UWV. Het berekenen van de voor u geldende wettelijke beslagvrije voet luistert zeer nauw.

Op de website van www.sociaalverhaal.com staat in de kenniswijzer een rekenmodule om uw beslagvrije voet te berekenen. U heeft alleen recht op uitbetaling van uw vakantiegeld als uit uw berekening blijkt dat er geen verrekening of inhouding van uw vakantiegeld door het UWV mag plaatsvinden.

Indien u ons een recente uitkeringsspecificatie mailt en de berekening van uw beslagvrije voet, laten wij u gelijk weten of u recht heeft op uitbetaling van uw vakantiegeld door het UWV.

En wordt uw vakantiegeld ten onrechte ingehouden door het UWV, dan helpen wij om uw vakantiegeld alsnog uitbetaald te krijgen. Neemt u wel tijdig met ons contact op. Uw UWV uitkeringsspecificatie waarop uw vakantiegeld wordt ingehouden of verrekend, mag niet ouder zijn dan zes weken. Dit betreft meestal de uitkeringsspecificatie over de maand mei of juni.

Het kan ook zo zijn dat u al in april of de eerste week van mei een brief van het UWV ontvangt waarin staat dat uw vakantiegeld wordt ingehouden of aan een beslaglegger wordt overgemaakt.

Neem gelijk met ons contact op als u een dergelijke brief van het UWV heeft ontvangen. Het voorkomen van verrekening van uw vakantiegeld of van uitbetaling van uw vakantietoeslag aan een beslaglegger, is eenvoudiger dan om achteraf restitutie van reeds uitbetaald of verrekend vakantiegeld te krijgen.

Verzoek tot kwijtschelding UWV schuld

Mocht het zo zijn dat u geen recht op uitbetaling van uw vakantiegeld door het UWV heeft, omdat het UWV terecht een inhouding of verrekening op uw uitkering heeft toegepast, dan wil dit nog niet zeggen dat er geen andere mogelijkheden zijn om van de verrekening of inhouding op uw UWV-uitkering te komen.

Indien uw netto besteedbaar inkomen ten gevolge van andere schulden of beslagleggingen feitelijk onder 90% van de bijstandsnorm is gelegen, dan kunt u schriftelijk een kwijtscheldingsverzoek indienen bij het UWV. U kunt ook vragen om de maandelijkse inhouding of verrekening door het UWV te verlagen, zodat u maandelijks netto meer te besteden heeft.

U dient daarvoor een opgave van uw maandelijkse inkomsten en uitgaven, alsmede een overzicht van al uw schulden, aan het UWV te sturen. Zorg daarbij dat u een schriftelijk ontvangstbevestiging van het UWV ontvangt. U kunt daarmee bewijzen dat u een verzoek tot kwijtschelding van uw schuld bij het UWV heeft ingediend. Het UWV heeft vervolgens acht weken de tijd om een beslissing te nemen op uw kwijtscheldingsverzoek.

Neem met ons contact op als het UWV uw verzoek tot kwijtschelding heeft afgewezen. Wij bespreken met u of het zinvol is om bezwaar te maken tegen de afwijzing door het UWV. In sommige gevallen heeft het UWV juridisch gezien gelijk en kan niet uw gehele schuld worden kwijtgescholden.

In de meeste gevallen is het echter wel mogelijk dat de maandelijkse inhouding of verrekening op uw UWV uitkering verlaagd wordt. Ook hierover moet het UWV een schriftelijk besluit nemen. Als u het niet eens bent met het besluit van het UWV, heeft u zes weken tijd om daartegen bezwaar te maken. Bespreek eerst met ons of het instellen van bezwaar zin heeft.

  Comment Section

  1 reactie op “Inhouding of verrekening vakantiegeld door het UWV


  Door T. van der oppostie op 7 december 2018

  Naar mijn idee mag het UWV nooit vakantiegeld inhouden. Uwv: gelegaliseerde dieven in dienst van de overheid

  Plaats een reactie


  *