Page content

Hulp bij herkeuring UWV voor de WIA

Hulp bij herkeuring UWV voor de WIA

Hulp bij herkeuring UWV voor de WIA

U heeft een oproep van het UWV ontvangen voor herkeuring WIA en u zoekt hulp. Neem contact op met UWV-bezwaarburo voor hulp bij herkeuring WIA door het UWV. Het UWV gaat de komende jaren duizenden arbeidsongeschikten met een WIA-uitkering oproepen voor een herkeuring.

Cliënten die jarenlang ongestoord een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV ontvangen, worden geconfronteerd met een oproep van het UWV voor een WIA-herkeuring. Bent u opgeroepen voor een herkeuring door het UWV en maakt u zich zorgen? Neem contact op met UWV-bezwaarburo.

Wij helpen u met de voorbereiding op een herkeuring door het UWV. Desgewenst kunnen wij voor u een van het UWV onafhankelijke verzekeringsarts of arbeidsdeskundige inschakelen voor hulp bij herkeuring WIA door het UWV.

Het UWV wil de kosten van WIA-uitkeringen voor arbeidsongeschikten terugdringen. Hierom zullen de komende jaren ongeveer twintigduizend arbeidsongeschikten met een WIA-uitkering een uitnodiging van het UWV ontvangen voor een herkeuring.

Het UWV begint met het herkeuren van chronische zieken die minimaal zeven jaar thuis zitten. Deze zieken zullen door het UWV worden opgeroepen voor een herkeuring door een UWV-verzekeringsarts.

Indien de verzekerde vanwege de arbeidsongeschiktheid niet in staat is om naar het UWV te komen voor een herkeuring, dan zal het UWV thuis langs komen. Heeft u eveneens een uitnodiging van het UWV ontvangen, dan kunt u hulp krijgen van UWV-bezwaarburo voor voorbereiding op de WIA-herkeuring.

Lager arbeidsongeschiktheidspercentage WIA

De kans is vrij groot dat u na de herbeoordeling van uw arbeidsongeschiktheid door het UWV met een lager percentage voor de WIA wordt geconfronteerd. De doelstelling van het UWV met de herkeuringsoperatie is om meer mensen uit de WIA te krijgen en al dan niet gedeeltelijk aan de arbeid te krijgen.

Indien uw arbeidsongeschiktheidspercentage na de herbeoordeling wordt verlaagd door het UWV, dan bent u verplicht om weer gedeeltelijk aan het werk te gaan. Bijkomend nadeel van de verlaging van uw WIA-percentage is dat uw WIA-uitkering wordt verlaagd naar mate van de daling van uw arbeidsongeschiktheid.

Indien uw percentage na de herkeuring onder de 35% komt te liggen, wordt u gehele WIA-uitkering stopgezet en bent u volgens het UWV volledig arbeidsgeschikt.

Omdat de UWV-verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen in dienst zijn van het UWV, zal een herkeuring voor de WIA in de meeste gevallen resulteren in een lager arbeidsongeschiktheidspercentage. Schrikt u hier niet van.

Bent u in het bezit van de onderliggende rapportage van de UWV-verzekeringsarts en arbeidsdeskundige, neem dan met ons contact op voor hulp door een onafhankelijke verzekeringsarts of arbeidsdeskundige. Dit om de uitkomst van de herkeuring voor de WIA te weerleggen en uw recht op een WIA-uitkering te behouden.

Onafhankelijke verzekeringsarts en arbeidsdeskundige

De rechtspraak laat zien dat aan het oordeel van een van het UWV onafhankelijke verzekeringsarts of arbeidsdeskundige meer waarde wordt gehecht voor de herbeoordeling van het WIA-percentage, dan aan het onderzoek van de UWV-arts en arbeidsdeskundige. Vanuit het UWV wordt bij de herkeuring voornamelijk onderzocht of uw vanuit uw WIA-uitkering en uw huidige situatie weer aan het werk kunt gaan. Zo mogelijk na het volgen van een cursus of opleiding.

Het UWV wil tevens na de herbeoordeling voor de WIA, intensiever contact met u onderhouden. Dit betekent dat het UWV gemiddeld twee keer per jaar contact wil met WIA arbeidsongeschikten. De tijd dat u misschien tien jaar niets van het UWV hoort en u ongestoord uw WIA-uitkering kon ontvangen, is voorbij.

Maakt u daarom gebruik van de diensten van onafhankelijke verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen om de bevindingen van het UWV na een herkeuring voor de WIA te weerspreken.

UWV-Bezwaarburo is geheel onafhankelijk van het UWV en dit geldt eveneens voor de verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen die wij voor u inschakelen om een contra-expertise of second opinion voor u uit te voeren als uw arbeidsongeschiktheidspercentage voor de WIA wordt verlaagd na een herkeuring door het UWV.

Neem tijdig met ons contact op. U heeft beperkte tijd om een onafhankelijk medisch onderzoek te laten uitvoeren.

    Comment Section

    0 reacties op “Hulp bij herkeuring UWV voor de WIA

    Plaats een reactie


    *