Page content

Einde wia uitkering

Einde wia uitkering wat nu

Einde wia uitkering wat nu? Het is een vraag die veel mensen zich afvragen en vooral wat ze er tegen kunnen doen. WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en het is een regeling voor arbeidsongeschikten en het vervangt de WAO. Wanneer u na 1 januari 2004 ziek bent geworden, kunt u na 2 jaar arbeidsongeschiktheid in aanmerking komen voor een WIA uitkering.

Het uitgangspunt van de wia is dat u zoveel mogelijk kunt werken als u kunt. Met de financiële prikkels wil de overheid arbeidsongeschikten stimuleren om (gedeeltelijk) aan het werk te blijven of te komen.

De WIA-uitkering eindigt;

 • wanneer u 65 jaar wordt
 • wanneer u overlijdt
 • wanneer zich een zogenaamde uitsluitingsgrond voordoet
 • wanneer u niet meer (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent
 • wanneer herleeft een beëindigde WIA-uitkering?

In sommige omstandigheden kan een geëindigde WIA-uitkering weer doen herleven als er;

 • binnen 5 jaar na de beëindiging van de uitkering sprake is van toegenomen arbeidsongeschiktheid door dezelfde ziekte of handicap waarvoor u eerder een WIA-uitkering heeft gekregen of heeft aangevraagd
 • binnen 4 weken na een afwijzing van de WIA-uitkering, sprake is van een arbeidsongeschiktheidspercentage van meer dan 35%. De oorzaak van arbeidsongeschiktheid is dan niet van belang

Niet eens met de herbeoordeling of herkeuring WIA door het UWV?

Zo heeft het UWV primair de doelstelling om u zoveel en zo snel mogelijk “beter” te verklaren, zodat u opnieuw voor de arbeidsmarkt beschikbaar bent. Als het UWV tot het oordeel komt dat u weer (gedeeltelijk) arbeidsgeschikt bent, zal dit direct gevolgen hebben voor de hoogte van uw Ziektewet- of WIA-uitkering.

Om dit te kunnen beoordelen, maakt het UWV gebruik van haar eigen verzekeringsarts en arbeidsdeskundige. Hier kunt u natuurlijk niet mee eens zijn en is het mogelijk om hier bezwaar tegen uit te brengen.

De advocaten van het UWV Bezwaarburo houden zich hoofdzakelijk bezig met bezwaar- en beroepsprocedures jegens het UWV. Hierdoor kan er gebogen worden op één van de hoogste specialisatiegraden op het gebied van Sociaal zekerheidsrecht en met name op gebied van ZW, WGA, WIA, WAJONG en IVA procedures jegens het UWV, zowel bij het UWV zelf in haar bezwaarprocedure, maar ook in de beroepsprocedure bij de Rechtbank sector bestuursrecht en in hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep te Utrecht. U kunt dus het besluit tegen het stopzetten van einde wia uitkering aanvechten.

  Comment Section

  0 reacties op “Einde wia uitkering

  Plaats een reactie


  *