Page content

De arbodienst inschakelen als werknemer, waarom en hoe?

arbodienst inschakelen als werknemer

De arbodienst inschakelen als werknemer is iets wat je misschien niet snel ziet doen, maar de arbo inschakelen komt vaker voor dan je denkt. Je bent als ondernemer zelfs verplicht om een bedrijfsarts in te kunnen zetten als dit nodig is.

De bedrijfsarts is een erkend medisch specialist die ingeschakeld wordt om jezelf en je personeel gezond te houden. Daarnaast moeten de werknemers hier ook zelf een beroep op kunnen doen op een bedrijfsarts. En als werkgever zul je dat mogelijk moeten maken.

Arbo arts werknemer, wanneer heb ik het nodig?

Een bedrijfsarts kan alleen bepalen of een werknemer tijdelijk of langdurig ziek is en hierdoor zijn werk niet kan doen. Een werkgever mag dit niet zelf beoordelen en het belangrijk dat een ziekmelding zo snel mogelijk aan de arbodienst doorgegeven wordt.

Zo helpt een bedrijfsarts je in het proces rond de ziekteverzuim van werknemers en de re-integratie. Daarnaast kan de bedrijfsarts je ook helpen bij het voorkomen van verzuim door beschermende maatregelen te adviseren.

Kosten arbodienst

Wat zijn de kosten arbodienst? Indien je een verzuimpakket van een verzekeraar hebt, is het inschakelen van een arbodienst meestal inbegrepen in het pakket. Het betekent dat je via een verzekeraar een zw arbo uwv dienst tot je beschikking krijgt. Vaak betaal je er wel een vergoeding voor, zodra je er gebruik van maakt.

En hoeveel dat is, is volledig afhankelijk van het type arts en soort dienst. Het geldt ook als je buiten een verzuimpakket om een bedrijfsarts of een andere deskundige inschakelt. Je kunt voor een consult met een bedrijfsarts als werkgever vaak een bedrag tussen de 120 en 200 euro kwijt.

Wanneer controle arbo arts? Dat is ook afhankelijk van de werkgever zelf. Een werkgever kan nadat een werknemer een halve ziek is in principe de arbo arts inschakelen. Vaak is dit afhankelijk van de situatie en de ernst van de ziekte of letsel.

  Comment Section

  1 reactie op “De arbodienst inschakelen als werknemer, waarom en hoe?


  Door L de jong op 16 december 2018

  Werkgever geeft geen reactie op verzoek arbo arts in te schakelen ivm WIA aanvraag met verkorte wachttijd. Werknemer moet nu zelf arbo arts betalen inclusief verklaring bedrijfsarts. Uwv handelt anders niet de aanvraag af. Ook krijgt werknemer 9 maanden geen salaris ndanks vonnis rechter . Is de prijs van arboarts niet aan d hoge kant ? 315,00 ex BTW. Kan dit allemaal maar ?

  Plaats een reactie


  *