Page content

Bezwaar tegen stopzetting van uw Ziektewetuitkering

Bezwaar tegen stopzetting van uw Ziektewetuitkering

Bezwaar tegen stopzetting van uw Ziektewetuitkering

U heeft zich ziek gemeld of u zit al in de Ziektewet en u krijgt een oproep van de UWV keuringsarts voor een beoordeling van uw arbeidsongeschiktheid.

Indien de verzekeringsarts van het UWV van mening is dat u niet ziek bent, maar dat u weer geschikt bent om arbeid te verrichten, dan heeft dit gevolgen voor uw Ziektewet-uitkering.

De UWV verzekeringsarts geeft u dan een beslissing van arbeidsgeschiktheid mee. Het UWV zal uw Ziektewetuitkering vervolgens stopzetten naar aanleiding van deze beslissing van de verzekeringsarts.

U heeft twee weken de tijd om bezwaar te maken tegen de beslissing van arbeidsgeschiktheid van de UWV-arts. Doet u dit niet, dan zal het UWV uw ziektewetuitkering stopzetten en dient u zich opnieuw ziek te melden als u nog van mening bent arbeidsongeschikt te zijn vanwege ziekte.

De bezwaartermijn tegen de beslissing van arbeidsgeschiktheid aangaande uw Ziektewet uitkering is kort. U hoeft niet zelf bezwaar tegen maken tegen de beslissing van de UWV arts. Eén van onze gespecialiseerde advocaten kan die voor u doen. U heeft dan geen probleem met bezwaar maken. Bel of mail meteen het UWV bezwaarburo. Het UWV beoordeelt of u een Ziektewet uitkering krijgt of behoudt.

Ziektewet beoordeling door UWV

Bent u ziek in de zin van de Ziektewet ? Dan krijgt u na een jaar een Eerstejaars Ziektewet-beoordeling. Deze beoordeling gebruikt het UWV om te zien of er voor u arbeidsmogelijkheden zijn. Op basis van uw ziekte en uw arbeidsmogelijkheden oordeelt de arbeidsdeskundige van het UWV hoeveel u met andere arbeid zal kunnen verdienen. Wanneer dit meer is dan 65% van uw maatmanloon, dan ontvangt u geen Ziektewet-uitkering meer. Hierna kunt u wel een WW-uitkering aanvragen.

U kunt bezwaar maken tegen beslissingen van het UWV om u geen Ziektewetuitkering toe te kennen. U kunt dit zelf doen, maar het in verstandiger om door een gespecialiseerde advocaat of jurist bezwaar te laten maken. De beoordeling van de arbeidsdeskundige over uw arbeidsmogelijkheden rekening houdend met uw ziekte of beperkingen is erg specialistisch. U dient hier adequaat en zorgvuldig op te reageren. De advocaten van het UWV bezwaarburo helpen u graag!

Bezwaar tegen UWV ziektewetuitkering

Er zijn nog andere beslissingen van het UWV die u kunt aanvechten via een bezwaarschrift. U kunt in bezwaar ingeval van:

 • Een weigering ziektewetuitkering door het UWV.
 • Het oordeel van de verzekeringsarts van het UWV dat u niet arbeidsongeschikt bent (weigering uitkering).
 • De weigering uitkering door te verwachten ziekte van het UWV.
 • Het besluit waarin het UWV uw uitkering weigert omdat u uw eigen herstel heeft bemoeilijkt.
 • De beslissing dat het UWV weigert uitkering omdat u controle of keuring weigerde

Bezwaar tegen ziektewetuitkering met uw werkgever als uitvoerder Ziektewet

In onderstaande gevallen betaalt niet het UWV, maar uw werkgever uw uitkering bij ziekte. De werkgever voert dan de Ziektewet uit. Als u het niet eens bent met de beslissing van uw werkgever over uw ziekte, dan kunt u bezwaar indienen bij het UWV.

 • U had een fictief dienstverband bijvoorbeeld als stagiair, freelancer, thuiswerker of provisiewerker,
 • U bent ziek geworden binnen vier weken na het einde van uw dienstverband.
 • Uw dienstverband als werknemer eindigt tijdens uw ziekte.
 • In deze gevallen voert de werkgever de Ziektewet uit. Als u het niet eens bent met een beslissing van de werkgever, dan kunt u bezwaar indienen bij het UWV.

U heeft zes weken de tijd om een bezwaar in te dienen tegen het besluit van uw werkgever. Na de bezwaartermijn van zes weken, is de beslissing definitief!

WIA uitkering UWV

Wanneer u twee jaar een ziektewetuitkering heeft ontvangen, dan kan u in aanmerking komen voor een WIA-uitkering.

Wilt u bezwaar indienen tegen een beslissing van het UWV aangaande uw ziektewetuitkering of uw WIA uitkering ? Een advocaat van UWV bezwaarburo maakt voor u een bezwaarschrift en komt voor uw belangen op.

Pro deo advocaat

De advocaten van UWV bezwaarburo werken niet gratis, maar maken bezwaar tegen het UWV voor een vooraf vastgesteld tarief. Het kan zo zijn dat u in uw uitkeringszaak in aanmerking komt voor een gratis advocaat middels gefinancierde rechtshulp van de Raad voor Rechtsbijstand.

De advocaten van UWV bezwaarburo kijken altijd vooraf voor u na of u op basis van uw inkomen in aanmerking komt voor kosteloze rechtsbijstand op basis van een toevoeging. Als dit het geval is, dan is de rechtshulp door een pro deo advocaat voor u in de meeste gevallen kosteloos. Een advocaat is dan gehouden om op basis van gesubsidieerde bijstand (pro deo) voor u bezwaar te maken.

Dan bent u mogelijk alleen een kleine wettelijk vastgestelde eigen bijdrage verschuldigd. Neemt u contact met ons op als u hierover uitsluitsel wilt voor uw eigen bezwaarprocedure tegen het UWV.

  Comment Section

  7 reacties op “Bezwaar tegen stopzetting van uw Ziektewetuitkering


  Door sammy boerema 1324.69.959 op 22 april 2016

  Beste,

  mijn ziekte wet uitkering is per 3 april stop gezet, ik kan nu nog steeds niet 100 procent werken. ik wil graag bezwaar maken. Uw colllega van de ziektewet mailden mij dat ik de gronden voor het bezwaar later kan aanleveren.


  Door Murad op 31 mei 2016

  Gisteren ben ik mijns inziens zeer slecht gehoord door een UWV arts
  Hij luisterde een half oor en had na een uur zijn standpunt al klaarstaan. Ik zit middenin mijn therapie en de Arbo arts gaf ook al dat de UWV mij arbeidsgeschikt zou laten verklaren en in zijn ogen ook niet te begrijpen hoe de UWV redeneert…wie kan mij helpen met bezwaar aantekenen


  Door Kaatje op 28 augustus 2016

  24 augustus 2016
  Ik ben op gesprek geweest bij de UWV arts.ik zat daar aan tafel hij luisterde maar de helft naar 45 minuten had hij zijn oordeel al klaar dat ik arbeidsgeschikt ben.i wil graag in bezwaar wie Kan mij helpen ben een beetje radeloos


  Door reza op 5 oktober 2016

  03 oktober 2016
  Ik ben op gesprek geweest bij de UWV arts.ik zat daar aan tafel hij luisterde maar de helft naar 45 minuten had hij zijn oordeel al klaar dat ik arbeidsgeschikt ben.i wil graag in bezwaar wie Kan mij helpen mvg reza  Door Tahir Donmaz op 6 september 2018

  Geachte Heer MEVROUW
  Voor 1 jaar zw wilt arts dat ik per 18-10-2018 weer werk maar er zijn te veel problemen om niet te werken gezondheid en prive problemen graag u advies wat te volgende stappen om in zw te blijven
  M.V.G
  Tahir Donmaz
  0640035100


  Door P. Traats op 10 september 2018

  Vandaag gesprek gehad bij het uwv. Ik heb last van paniek en angstaanvallen tevens ook zware depressie’s. Helaas ook geen budget voor een pro deoadvocaat. (wij staan onder bewind) Maar volgens het uwv kan ik weer werken. Ik durf niet zonder mijn vrouw ergens naar toe. tevens heb ik al meer als 4 jaar last van mijn rechter been. helaas kunnen de artsen van het ziekenhuis nog steeds niks vinden. Maar nu is mijn vraag wat kan ik nu het beste doen. Uiteraard ben ik het er niet mee eens. Het is dat ik niet wil werken maar op dit moment lukt het gewoon niet.

  Plaats een reactie


  *