Page content

Bezwaar ontslagvergunning uwv

Bezwaar ontslagvergunning uwv

Wil je een bezwaar ontslagvergunning uwv maken? Of wil je als ondernemer een ontslagvergunning aanvragen? Dan is het zeker verstandig om dit artikel te lezen. Want stel je eens voor; je werkgever heeft een uwv aanvraag ontslagvergunning gedaan bij het UWV op bedrijfseconomische gronden.

Nu heb jij je verweerd in de UWV procedure, maar nu heeft het UWV volgens jou je verweer niet voldoende meegenomen in de uiteindelijke beslissing. Na een paar dagen wordt de ontslagvergunning uwv verleend en een paar dagen later heb je de opzeggingsbrief van je werkgever al ontvangen. En omdat het nieuwe ontslagrecht is voor deze situatie een nieuwe beroepsmogelijkheid bij de kantonrechter gecreëerd heeft, is het dan mogelijk om een beroep tegen beslissing uwv ontslagvergunning te doen?

Kan ik een beroep tegen beslissing uwv ontslagvergunning?

Ja, dat kan zeker! Artikel 7:682 BW bepaalt onder meer dat u in beroep kunt bij de kantonrechter als u het niet eens bent met de beslissing van het UWV omtrent de afgegeven ontslagvergunning.

Zo kun je de kantonrechter verzoeken om de werkgever te veroordelen om de arbeidsovereenkomst te herstellen. Maar als dit in jouw ogen niet mogelijk of wenselijk is, kun je ervoor kiezen om de werkgever te veroordelen aan jou een billijke vergoeding te betalen.

Het is ook mogelijk dat er een vordering tot herstel of vergoeding ingesteld kan worden, nadat de arbeidsovereenkomst is ontbonden, wegens het vervallen van de werkzaamheden terwijl iemand anders binnen 26 weken na de ontbindingsdatum de werkzaamheden alweer verricht.

Wat kan Uwvbezwaarburo.nl voor mij betekenen?

Wij zijn experts in ontslagvergunningen en in helpen van mensen die op zoek zijn naar recht. De advocaten van het UWV Bezwaarburo houden zich hoofdzakelijk bezig met bezwaar- en beroepsprocedures jegens het UWV.

Hierdoor kan er gebogen worden op één van de hoogste specialisatiegraden op het gebied van Sociaal zekerheidsrecht en met name op gebied van ZW, WGA, WIA, WAJONG en IVA procedures jegens het UWV, zowel bij het UWV zelf in haar bezwaarprocedure, maar ook in de beroepsprocedure bij de Rechtbank sector bestuursrecht en in hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep te Utrecht.

    Comment Section

    0 reacties op “Bezwaar ontslagvergunning uwv

    Plaats een reactie


    *