Page content

Beroepschrift rechtbank

Beroepschrift rechtbank

Met een beroepschrift rechtbank geeft u eigenlijk aan dat u het niet eens bent met een negatieve beslissing op bezwaar de overheidsinstantie. Indien u een bezwaar wilt maken, zult u een beroepschrift in moeten dienen bij de rechtbank.

Hierin zult u gemotiveerd aan moeten geven waarom u het niet eens bent met een beslissing van de overheidsinstantie. Deze beroepschrift mag in briefvorm opgesteld zijn, maar zal wel aan deze minimale eisen moeten voldoen;

 • Uw naam en adres moeten vermeld staan.
 • Uw beroepschrift moet voorzien zijn van een datum en uw handtekening.
 • U moet omschrijven tegen welke beslissing u beroep instelt. Stuur daarom een kopie mee van de beslissing die de overheidsinstantie op uw bezwaar genomen heeft.
 • U moet aangeven waarom u het met deze beslissing niet eens bent.

Het termijn van uw beroepschrift

In de beslissing van het UWV op uw bezwaar staat altijd beschreven binnen welke termijn u beroep kunt instellen. Vaak bedraagt de termijn voor het instellen van een beroep 6 weken, maar dit termijn kan soms ook korter zijn.

De termijn begint te lopen met ingang van de dag na die waarop het besluit op uw bezwaarschrift bekend gemaakt is. Deze bekendmaking gaat dan meestal doordat de overheidsinstantie u het besluit toezendt of uitreikt. Echter kan dit ook door middel van publicatie van het besluit in een dagblad of huis-aan-huisblad.

U zal wel het termijn van 6 weken goed in de gaten moeten houden. Indien u te laat bent met het indienen van uw beroep, zal uw beroep niet meer in behandeling genomen worden. Op dat moment wordt uw beroep dan niet-ontvankelijk verklaard en heeft u helaas geen mogelijkheden meer om de overheidsbeslissing aan te vechten.

Wat kan UWVbezwaarburo voor mij betekenen?

De advocaten van het UWV Bezwaarburo houden zich hoofdzakelijk bezig met bezwaar- en beroepsprocedures jegens het UWV. Wij helpen u met het procederen tegen de UWV en staan u bij in de rechtbank. Van beroepschrift rechtbank tot aan de beroepsprocedure bij de Rechtbank, wij helpen u graag verder!

  Comment Section

  0 reacties op “Beroepschrift rechtbank

  Plaats een reactie


  *